Alles over de behandeling

Klachten worden vaak veroorzaakt doordat weefsel niet beweeglijk is. Daar waar weefsel goed beweeglijk is, krijgen klachten geen kans. De osteopaat is in staat om te herkennen welke organen, bindweefsels, botten, zenuwen of wervels minder bewegelijk zijn (geworden). Naar aanleiding van een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek komt hij tot een behandelplan.

Bij een behandeling neemt hij die delen van het lichaam onder handen, die de klacht veroorzaken. Dit doet hij door weefsels (b.v. gewrichten, spieren en bindweefsel rond de organen) te bewegen met de handen.

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling wordt de vragenlijst die u hebt ingevuld besproken. Daarna volgt het onderzoek waarbij alle gewrichten van uw lichaam worden beoordeeld op hun beweeglijkheid. Dit wordt bekeken in stand-, in zit- en in lighouding.

Na het onderzoek vertelt de osteopaat wat zijn bevindingen zijn en welke behandeling hij nodig acht. Vervolgens  wordt de behandeling gestart. Daarbij gebruikt de osteopaat alleen zijn handen; beperkte weefsels worden bewogen en opgerekt. Dit geheel duurt ongeveer 3 kwartier.

Vervolgbehandelingen

Bij elke volgende behandeling wordt weer het gehele lichaam onderzocht zoals bij de 1e keer. Op die manier kan de osteopaat vergelijken en daardoor zien wat er is veranderd en kan de diagnose verder worden aangescherpt. Daardoor kun je beter beoordelen waar de klachten op reageren en bepalen wat de juiste behandelstrategie is.  

Hoe lang duurt een behandeling, hoe vaak moet ik komen?

Gemiddeld zijn er ongeveer 4 tot 7 behandelingen nodig. De eerste behandeling is bij Sander 45 minuten en vanaf de tweede behandeling 30 minuten. Bij Nadi duurt een behandeling tussen de 45 minuten en een uur.

De behandelingen worden doorgaans gegeven met tussenpozen van 2 tot 3 weken. De tussenpozen kunnen ook meer of minder weken zijn, afhankelijk van de klacht.

Voedingsvragenlijst

Zo nodig zal de osteopaat u vragen om een vragenlijst in te vullen die inzicht geven in uw voedingsgewoonten. Daaruit kunnen bepaalde stoornissen naar boven komen en kan eventueel een voedingsadvies uw lichaam helpen zich weerbaarder te maken.