Huilbaby’s

Wat verstaan wij onder huilbaby’s?

Huilbaby’s zijn baby’s die zonder aanwijsbare reden veel huilen, meer dan 3 uur per dag.

Hoe kan een Osteopaat huilbaby’s behandelen?

De bevalling is de start van een kind. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bevallingen met medische ingreep plaatsvindt. Zelfs een snelle bevalling kan nog problematisch voor het kind zijn geweest.

Wij zien in de praktijk dat de schedel en de nek van het kind veel te verduren krijgen tijdens de bevalling. De druk op de schedel tijdens een bevalling is te vergelijken met windkracht 16. De schedel moet door een nauwe opening geduwd worden, waarbij er ook een spildraai optreedt. Indien de spildraai niet goed verloopt kunnen allerlei letsels van de schedel en de nek optreden. Als volwassene laten wij wel naar onze nek kijken indien die wat stijver is. Een baby kan dit uiteraard niet verwoorden, behalve middels huilen.

De behandeling bestaat uit het met de handen verbeteren van de beweeglijkheid van schedel en nek. Hierbij wordt ook nog naar schouders en heupen gekeken. Indien er een schouder is blijven steken kan deze beperking ook gevolgen hebben naar de schedel toe.

Hoe vaak moet er behandeld worden?

Er wordt eens in de twee à drie weken behandeld, gemiddeld vijf behandelingen. De reden van deze behandelfrequentie is dat de osteopaat de schedel vrijmaakt, zodat deze middels groei zichzelf kan corrigeren.

De groei (het herstellend vermogen) van het kind gaat langzaam. Daarom zijn resultaten pas na langere tijd te zien. Indien wij de schedel zouden kunnen manipuleren en binnen een week corrigeren zou dit teveel beweging voor de hersenen betekenen. Die kunnen dit niet aan.