Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Om de kans op overdracht van het virus te minimaliseren vragen wij u het volgende.

Heeft u een afspraak in onze praktijk en heeft u of één van uw gezinsleden last van één of meerdere van de onderstaande symptomen:

Koorts
Hoesten
Kortademigheid

Dan vragen wij u om uit voorzorg de afspraak te annuleren en eerst telefonisch kontakt op te nemen met uw huisarts en /of GGD om u te laten onderzoeken c.q. informeren.

Als er geen sprake (meer) is van bovenstaande situatie bent u gewoon welkom in onze praktijk.

Onze voorzorgsmaatregelen:

  • De therapeuten ontsmetten hun handen en de ruimte (waaronder ook de trapleuning) na iedere patient.
  • Bij binnenkomst verzoeken wij u uw handen te ontsmetten met de Dettol die op de balie staat.
  • Wij verzoeken u om een eigen handdoek mee te nemen.

Voor de meest recente informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij naar de site van het RIVM:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus