Nieuw besluit kabinet

Osteopathie Amsterdam volgt de richtlijn van het kabinet en het NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie). Dit houdt in dat osteopathie tot nader order alleen is nog toegestaan voor patienten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren. De (huis)arts zal moeten bepalen of hiervan sprake is, waarbij duidelijk gemaakt moet worden dat:

  • Er sprake is van dreiging tot irreversibel achteruitgang van functioneren.
  • Osteopathie een face-to-face behandeling is.
  • Vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op Covid-19 (verhoging, koorts, hoesten, niezen, verkouden, keelpijn, hoofdpijn), en dat bij aanwezigheid van één van deze symptomen bij patient of osteopaat er geen contact gaat plaatsvinden.
  • Hygiëne: de pdm maatregelen volgens het RIVM worden in acht genomen.

Alle overige behandelingen dienen tot nader order te worden opgeschort  We houden ook rekening met een verhoogd risico zoals vastgesteld door het RIVM.